Wzrost stawek związany jest z wysoką inflacją - zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,  maksymalne stawki tych danin są corocznie waloryzowane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8. I o ten wskaźnik rosną górne stawki lokalnych danin.

A ile wyniosą faktycznie? O tym zdecydują radni w poszczególnych gminach. Mogą uchwalić niższe stawki, ale nie mogą uchwalić wyższych niż te określone w obwieszczeniu MF  (Monitor Polski z 1 sierpnia poz. 731). 

Oto tabela z obecnymi i nowymi maksymalnymi stawkami oraz kwotą wzrostu.

Podatek od nieruchomości - maksymalne stawki '2023

Podatek od nieruchomości - maksymalne stawki '2023

rp.pl

Opłaty lokalne - maksymalne stawki '2023

Opłaty lokalne - maksymalne stawki '2023

rp.pl

Podatek od środków transportu - maksymalne stawki '2023

Podatek od środków transportu - maksymalne stawki '2023

rp.pl

Podatek od środków transportu - maksymalne stawki '2023 cz.II

Podatek od środków transportu - maksymalne stawki '2023 cz.II

rp.pl

Czytaj więcej

Nie będzie jednej stawki za podziemne garaże. MF: gminy byłyby stratne