Polski Ład wprowadził kilka nowych ulg, m.in. dla wracających do Polski emigrantów. Ich przychody są zwolnione z podatku do 85 528 zł rocznie. Przez cztery lata.

Czy ulga przysługuje także Ukraińcowi, który przeniósł się do Polski wskutek wojny?

– Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby będące polskimi obywatelami, ewentualnie posiadające Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii. Ulga przysługuje też osobom, które bezpośrednio przed przyjazdem do Polski przez określony czas zamieszkiwały w innym państwie UE, EOG, Szwajcarii lub w innych enumeratywnie wymienionych w ustawie o PIT krajach. W tym katalogu nie ma Ukrainy – tłumaczy Katarzyna Rzeżnicka, doradca podatkowy, starszy menedżer w Vialto Partners.

Czytaj więcej

Nie wszyscy wracający emigranci mogą liczyć na 342 tys. zł zwolnione z PIT

– Wynika z tego, że Ukraińcy, którzy nie mają obywatelstwa polskiego ani Karty Polaka, nie mogą skorzystać z ulgi. Mimo że przenieśli do Polski swoje miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową). Jedyna możliwość jest wtedy, gdy przez trzy lata byli poza Polską, a wcześniej przez co najmniej pięć lat kalendarzowych w niej mieszkali (byli tu rezydentami podatkowymi) – podkreśla ekspertka.

Nowa ulga ma też inne warunki i ograniczenia. Przysługuje tylko osobom uzyskującym przychody z etatu, zlecenia bądź z działalności gospodarczej. Z tego wniosek, że zarabiający w inny sposób nie skorzystają ze zwolnienia.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów w zamieszczonym na swoich stronach internetowych przewodniku. Wynika z niego, że ulgą nie są objęte np. przychody z umów o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji.

– Od lipca tego roku katalog zwolnionych przychodów rozszerzono o zasiłki macierzyńskie – dodaje Katarzyna Rzeżnicka.

Ze zwolnienia może skorzystać tylko ten, kto nie miał miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie co najmniej trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym wrócił do Polski. Z przepisu przejściowego w Polskim Ładzie wynika, że preferencja nie przysługuje osobom, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski przed 1 stycznia 2022 r.

Jak już wspomnieliśmy, ulga ma też swój limit. Zwolnione z PIT są przychody do 85 528 zł rocznie.

– Po przekroczeniu tej kwoty należy wyliczyć podatek na podstawie skali. Oznacza to, że 30 tys. zł dochodu jest wolne od podatku. Dochód do 120 tys. zł rocznie jest opodatkowany 12-proc. PIT, a powyżej 32 proc. – wyjaśnia Katarzyna Rzeżnicka.