Czy zmiana przepisów w trakcie roku podatkowego jest zgodna z konstytucją?

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego stanowi, że zmiany mogą zostać wprowadzone w trakcie roku podatkowego, wyłącznie gdy nie rodzą żadnych negatywnych konsekwencji dla ogółu podatników. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o PIT większość przepisów ma obowiązywać z datą wsteczną – od 1 stycznia 2022 r. Są to przeważnie zmiany korzystne dla podatników, ale raczej kosmetyczne, jak np. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych części składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców płacących podatek liniowy i ryczałt. Część regulacji nadal może jednak budzić wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją.

Jakie to regulacje?

Rząd chce przywrócić dotychczasowe zasady rozliczenia samotnych rodziców. Większość na tym skorzysta, szczególnie osiągający wysokie dochody. Nie wprowadzono jednak minimalnego poziomu odliczenia, na czym stracą osoby najmniej zarabiające, którym Polski Ład gwarantował odliczenie od podatku 1500 zł. By tego uniknąć, należy przywrócić poprzednie zasady ze wskazaniem, że ulga powinna wynosić nie mniej niż 1500 zł.

Co z ulgą dla klasy średniej?

To dobrze, że rząd wycofuje się z przepisów wyjątkowo skomplikowanych, których zgodność z konstytucją budzi wątpliwości. Jednak w zamian wprowadza inne komplikacje, w tym odwołanie do podatku hipotetycznego. Projekt stanowi, że jeśli podatek obliczony na nowych zasadach będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę. Ten mechanizm ma dotyczyć osób osiągających dochody od 68,4 do 133,6 tys. zł.

Jak więc należy ocenić proponowane zmiany?

To poprawianie bałaganu wprowadzonego przez Polski Ład i podwyżkę podatku, ale tylko w obszarze ustawy o PIT. Projekt nie odnosi się do kwestii rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, która także sprawia wiele problemów.

Czytaj więcej

Obniżka podatku do 12 proc., ulga na składkę zdrowotną

Czytaj więcej

Rząd zapowiada obniżkę podatków. Jest symulacja kto i ile zyska