Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji, jak należy rozliczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości, która została nabyta na kredyt.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która w styczniu 2012 r. kupiła mieszkanie za 390 tys. zł. Na zapłatę ceny oraz sfinansowanie remontu zaciągnęła 404 tys. zł kredytu. We wniosku o interpretację wskazała, że jest to kredyt nr 1. Ostatecznie suma zapłaconej ceny i kosztów dokończenia budowy domu wyniosła 417 tys. zł.

W listopadzie 2016 r. podatniczka kupiła drugi dom z działką za 560 tys. zł. Na ten cel zaciągnęła 510 tys. zł kredytu (kredyt nr 2).

Kobieta planuje sprzedaż mieszkania nabytego w 2012 r. Szacunkowa cena sprzedaży będzie większa od ceny zakupu. Uzyskane pieniądze chce przeznaczyć na całkowitą spłatę kredytu nr 1 oraz częściową spłatę kredytu nr 2. Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że w takiej sytuacji skorzysta ze zwolnienia z podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że dochód ze zbycia nieruchomości podlega 19-proc. PIT, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. To oznacza, że jeśli kobieta kupiła lokal nr 1 w 2012 r., to może go sprzedać bez podatku w 2018 r.

Jeśli sprzeda lokal wcześniej, może skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe. Obejmuje ona m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Dyrektor KIS przypomniał też, że kosztem nabycia lokalu nr 1, które podlegają odliczeniu od przychodu ze sprzedaży, jest zapłacona cena i suma nakładów zwiększających wartość lokalu. Będzie to kwota 417 tys. zł.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że do ulgi mieszkaniowej uprawnia spłata kredytu nr 2, zaciągniętego na nabycie domu z działką.

Natomiast wydatki na spłatę kredytu nr 1, którym zostało sfinansowane nabycie i remont lokalu nr 1, nie mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe. Stanowią one bowiem koszt nabycia lokalu i koszt nakładów poniesionych na ten lokal.

numer interpretacji: 2461-IBPB-2-2.45 11.35.2017.2.IN