Polski Ład nie zmienił możliwości wspólnego rozliczenia małżonków. Okazuje się jednak, że w wyniku innych zmian nie zawsze będzie ono opłacalne.

Tak jak dotychczas małżonkowie zapłacą podatek w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów. To atrakcyjne rozwiązanie, gdy przychody jednego z małżonków przekraczają próg podatkowy (w 2022 r. jest to 120 tys. zł), a przychody drugiego są niższe lub nie zarabia on w ogóle. Skorzystają też podwójnie z nowej kwoty wolnej - 2 x 30 tys. zł.

Czytaj więcej

Rodziny liczą, ile stracą na Polskim Ładzie

Wiele wątpliwości budzi jednak rozliczenie przez małżonków ulgi dla klasy średniej. Według Ministerstwa Finansów, mają oni prawo do ulgi w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, każdy z nich może skorzystać z ulgi indywidualnie, przy rocznych przychodach między 68 412 zł i a 133 692 zł (od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie). Ulgę można stosować w trakcie roku, przy opłacaniu zaliczki na podatek.Po drugie, mogą skorzystać z ulgi we wspólnym rozliczeniu, składając zeznanie roczne. Dotyczy to też osób, których indywidualne zarobki wykraczają poza limit - są zbyt niskie lub zbyt wysokie - ale połowa ich łącznych dochodów mieści się w limicie. Ulgę odlicza się od dochodu.Kiedy opłaca się rozliczenie z małżonkiem? O wyliczenie redakcja „Rzeczpospolitej” poprosiła ekspertów EY Usługi Księgowe. Okazuje się, że wspólne zeznanie daje największe korzyści przy różnicy zarobków.

Czytaj więcej

Przemysław Wojtasik: Fiskus zachęca do ślubów i prokreacji

Przykład 1:Jeden z małżonków osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto 10 tys. zł (120 tys. zł rocznie) a drugi 7,5 tys. zł (90 tys. zł rocznie). Oboje będą mieć prawo do ulgi dla klasy średniej, jednak dla każdego z nich osobno ulga będzie obliczona według innego wzoru. Do wyliczeń małżonka 1 zostanie użyty wzór: (Przychód x (-7,35)proc. +819,08)/17 proc. Do wyliczeń małżonka 2 stosuje się wzór: (Przychód x 6,68 proc.-380,50)/17 proc.Jeśli rozliczą się indywidualnie, pierwszy z małżonków skorzysta w skali roku  z 5 935,08 zł ulgi, a drugi 8 505,84 zł.  Łącznie będzie to 14 440,92 zł.Jeśli rozliczą się wspólnie, łączny przychód małżonków należy podzielić na dwa: 210 tys. zł/ 2 = 105 tys. zł i od takiej kwoty obliczyć ulgę. Ulga dla klasy średniej w skali roku wyniesie 12 420,36 zł odrębnie dla każdego z małżonków.To oznacza, że korzystniejsze będzie wspólne rozliczenie, gdyż razem odliczą 24 840,72 zł ulgi.Korzyści nie ma natomiast wówczas, gdy zarobki jednego są bliskie przekroczenia górnego limitu ulgi, a zarobki drugiego już ten próg przekraczają.

Przykład 2:Jeden z małżonków ma miesięczne wynagrodzenie brutto 10 tys. zł (120 tys. zł rocznie), a drugi 11,5 tys. zł (138 tys. zł rocznie).Tylko pierwszy małżonek ma prawo do skorzystania z odliczenia ulgi dla klasy średniej, która wyniesie 5 935,08 zł. Drugi małżonek nie będzie miał takiego prawa z uwagi na przekroczenie limitu.Jeśli rozliczą się wspólnie, każdy z nich odliczy po 2 043,84 zł ulgi od przychodu 129 tys. zł ( 258 000 / 2 = 129 000 zł). Suma odliczonej ulgi dla małżeństwa to 4 087,68 zł.W tej sytuacji korzystniejsze dla małżonków będzie rozliczenie indywidualne. Mimo, iż tylko jeden małżonek  odliczy ulgę, to jej wysokość w skali roku (5 935,08 złotych) będzie wyższa niż suma rocznej ulgi odliczonej przez obojga z nich.Wspólne rozliczenie pozwala też skorzystać z ulgi podatnikowi, który przekracza limit dochodów, ale jego małżonek nie pracuje. Będzie tak w sytuacji, gdy połowa łącznych dochodów mieści się w limicie.

Przykład 3:Jeden z małżonków ma wynagrodzenie 15 tys. zł brutto (180 tys. zł rocznie), a drugi nie ma żadnych przychodów.W rozliczeniu indywidualnym żaden z nich nie skorzysta z ulgi. Jeśli rozliczą się wspólnie, obliczą ulgę od połowy łącznych przychodów: 180 000/ 2 = 90 tys. zł. Wyniesie ona 8 505,84 zł.Korzystniejsze dla małżonków będzie wspólne rozliczenie. Należy jednak pamiętać, iż tylko małżonek uzyskujący przychody dokona odliczenia 8 505,84 zł ulgi. Drugi nie odliczy ulgi, ponieważ nie ma dochodów.Wspólne zeznanie nie daje natomiast korzyści, gdy dochody jednego z małżonków są zbyt niskie, by skorzystać z ulgi, a drugiego są bliskie dolnego limitu.

Przykład 4: Jeden z małżonków osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto 6 tys. zł (72 tys. zł rocznie) a drugi 3,1 tys. zł miesięcznie (37,2 tys. zł rocznie).Tylko pierwszy z małżonków ma prawo do ulgi, która wyniesie 1 432,92 zł. Przychody drugiego są zbyt niskie.Jeśli rozliczą się wspólnie, w ogóle nie skorzystają z ulgi, ponieważ ich łączne przychody nie mieszczą się w limicie. 109 200 / 2 = 54 600 zł.W tej sytuacji korzystniejsze dla małżonków będzie indywidualne rozliczenie, gdyż przy wspólnym rozliczeniu ich łączny przychód będzie zbyt niski, a tym samym nie uzyskają prawa do ulgi dla klasy średniej.KOMENTARZDariusz Tłokiński, Associate Partner odpowiedzialny za outsourcing płac i kadr w EY Usługi KsięgoweObecne zmiany wprowadziły możliwość alternatywnego wyboru. Małżonkowie planujący wspólnie rozliczenie w przyszłym roku kalendarzowym powinni przeanalizować, czy wspólne rozliczenie będzie dla nich korzystne, czy być może bardziej atrakcyjne okaże się indywidualne rozliczenie ulgi. Może się tak zdarzyć, że oddzielne przygotowanie zeznania rocznego przyniesie więcej korzyści, gdyż wysokość możliwej do odliczenia ulgi dla klasy średniej będzie wyższa, niż przysługująca ulga dla zsumowanego przychodu. Wspólne rozliczanie małżonków jest atrakcyjne szczególnie wtedy, gdy występuje duża dysproporcja przychodów, bo wtedy jesteśmy w stanie skonsumować niejako dwie ulgi.

OPINIA

Dariusz 
Tłokiński
, Associate Partner odpowiedzialny za outsourcing płac i kadr w EY Usługi Księgowe


Obecne zmiany wprowadziły możliwość alternatywnego wyboru. Małżonkowie planujący wspólnie rozliczenie w przyszłym roku kalendarzowym powinni przeanalizować, czy wspólne rozliczenie będzie dla nich korzystne, czy może bardziej atrakcyjne okaże się indywidualne rozliczenie ulgi. Może się tak zdarzyć, że oddzielne przygotowanie zeznania rocznego przyniesie więcej korzyści, gdyż możliwa do odliczenia ulga dla klasy średniej będzie wyższa niż przysługująca ulga dla zsumowanego przychodu. Wspólne rozliczanie małżonków jest atrakcyjne szczególnie wtedy, gdy występuje duża dysproporcja przychodów, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie skonsumować niejako dwie ulgi.