Zmiany podatkowe wchodzące w życie od początku 2022 r. wprowadzą spore zamieszanie w popularnych ulgach. Skorzystają na nich osoby, które wzięły ślub w trakcie 2021 r. Stracić mogą jednak rodzice wychowujący jedno dziecko, bo dla nich nie zmieni się limit obliczenia dochodów rodziców.

W takiej sytuacji znalazła się para czytelników, którzy pobrali się w czerwcu 2021 r. Ślub planowany był na poprzedni rok, ale został przełożony ze względu na pandemię. Dochody męża wyniosą za 2021 r. ok. 80 tys. zł. Żona nie zarabia, ponieważ opiekuje się ich dwuletnim synem. Pytają, czy mogą rozliczyć się wspólnie i skorzystać z ulgi na dziecko.

Łączne zeznanie

Dobra wiadomość jest taka, że mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe już za 2021 r. Zmieniony art. 6 ust. 2 ustawy o PIT zakłada, że małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku do ostatniego dnia roku podatkowego – gdy związek ten został zawarty w trakcie roku.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS wprowadza duże zmiany w preferencjach podatkowych dla rodzin

To zaś oznacza, że rozliczą się razem już za rok, w którym wzięli ślub. Dotychczas można było skorzystać z preferencji tylko za cały rok małżeństwa, a to wykluczało nowożeńców.

Ważną zmianę przewiduje też art. 70 Polskiego Ładu. Zapisano w nim, że nowy art. 6 ust. 2 ustawy o PIT ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Inaczej jednak wygląda kwestia rozliczenia ulgi rodzinnej. Nie zmienia się bowiem art. 27f ust. 2 ustawy o PIT, który przewiduje limit dochodów dla rodziców wychowujących jedno dziecko. Jeśli ten limit przekroczą, stracą prawo do ulgi. Ograniczeń nie mają tylko osoby wychowujące dwoje lub więcej dzieci. Oni odliczą ulgę bez względu na wysokość zarobków.

Limit dochodów dla rodziców jedynaków wynosi:

- 112 tys. zł dla osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok (łączne dochody),

- 112 tys. zł dla samotnego rodzica,

- 56 tys. zł dla rodzica niepozostającego w związku małżeńskim i dla rodzica pozostającego w nim przez część roku.

Przekroczony limit

Czytelnicy nie będą zatem mogli skorzystać z ulgi na dziecko. To dlatego, że każdemu z nich przysługuje limit dochodów po 56 tys. zł dla osób pozostających w związku małżeńskim przez niepełny rok podatkowy.

Tym samym czytelnik przekroczył limit, bo jego zarobki wyniosą 80 tys. zł. Jego żona nie ma zaś dochodów i nie ma od czego odliczyć ulgi. Gdyby byli małżeństwem przez cały rok, przysługiwałby im wspólny limit 112 tys. zł.

Zmiana w uldze na dzieci dotyczy natomiast skłóconych rodziców. Już za 2021 r. wprowadzona zostaje zasada, że przy braku porozumienia odliczą ją po połowie.