Podjął się tego portal Księgowi Przyszłości, przeprowadzając ogólnopolskie badanie wśród biur rachunkowych i przedsiębiorców z sektora MŚP korzystających z ich usług. Jak wynika z informacji portalu, ankietowani byli pytani zarówno o ogólną ocenę deregulacji, jak i bardziej szczegółowe zagadnienia. Cena i konkurencyjność, jakość usług, bezpieczeństwo, rynek pracy, technologie i certyfikacja zawodu, a także kierunki rozwoju biur rachunkowych to tematy, na które mieli się wypowiedzieć przedsiębiorcy. Kompletny raport z badania będzie omawiany na konferencji organizowanej w Dniu Księgowego, 9 czerwca. Ale już teraz portal ujawnił część wyników. Oprócz oczywistych kryteriów wyboru biura rachunkowego, czyli ceny i zakresu oferowanych przez nie usług, blisko połowa ankietowanych przedsiębiorców wskazała też nowe technologie. Może nie chodzi o informowanie o podatku do zapłaty za pomocą profili na portalach społecznościowych, ale ta sugestia przedsiębiorców dowodzi, że fachowość biura rachunkowego nie oznacza już tylko zgłębiania podatkowych czy bilansowych zawiłości.

Zapraszam do lektury dzisiejszego wydania „Eksperta Księgowego".