Z poślizgiem dwumiesięcznym, na ostatnim posiedzeniu Sejmu, posłowie przegłosowali ostateczną wersję ustawy.

Na nowelizację niecierpliwie czekali i wykonawcy i zamawiający. Bo wprowadza ona wiele udogodnień do postępowań o zamówienie. Przede wszystkim zmniejsza liczbę obowiązków formalnych w postępowaniu. Ułatwia dostęp do rynku zamówień małym i średnim przedsiębiorcom. Wprowadza też nowy tryb udzielania zamówień – partnerstwo innowacyjne.

To jedna z większych nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Tak duża, że pierwotnie planowano uchwalenie nowej ustawy. Ustawodawca jednak nie zdążył. Przy kolejnej większej nowelizacji, do koncepcji uchwalenia nowej ustawy zapewne powróci.

Czytaj więcej w artykule: "Zmiany w prawie zamówień publicznych".