Ćwiąkalski i Dresler są kandydatami resortu skarbu, który ma 45,2 proc. akcji ubezpieczyciela. MSP poinformowało, że poprze kandydaturę Dariusza Filara, zgłoszonego przez inwestorów finansowych.

Decyzję o zmianie jej składu podjąć ma walne zgromadzenie planowane na czwartek. Nowe osoby zastąpią Jurgena Stegmanna, Marcina Majeranowskiego i Tomasza Gruszeckiego.

Zmiany w RN PZU są m.in. konsekwencją ubiegłorocznej ugody MSP z Eureko, w myśl której Eureko traci swojego przedstawiciela,gdy jego udział w spółce będzie niższy niż 13 proc. Po ofercie publicznej udział holenderskiej spółki spadł poniżej tego poziomu.

[ramka][b]Dariusz Filar[/b], od 1999 r. zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao. Wchodził również w skład Europejskiej Rady Ekonomistów. Od 2000 r. był komentatorem ekonomicznym "Rzeczpospolitej". W 2004 został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji. Funkcję tę pełnił do 2010 r.

[b]Zbigniew Ćwiąkalski[/b], wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Od 1988 r. jest partnerem kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski, sp. kom. Pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie. Był członkiem Rady Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, a w okresie od 16 listopada 2007 r. do 21 stycznia 2009 r. pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w rządzie Premiera Donalda Tuska.

[b]Krzysztof Dresler[/b], od 2001 r. był związany z Bankiem PKO BP., w którym pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego i Dyrektora Departamentu Planowania i Kontrolingu. Od 2007 r. był Chief Financial Officer w Xelion UniCredit Group, a od maja 2008 r. Dyrektorem Zarządzającym w Banku PEKAO S.A. Od lipca 2008 r. jest Wiceprezesem Zarządu Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski.[/ramka]