W tej jednej z największych na świecie firm naftowych Paweł Konzal ma się zajmować wsparciem długoterminowego wzrostu i wyników koncernu poprzez przejęcia i sprzedaż aktywów związanych z ropą i gazem.

Jak podał portal Cire.pl. Konzal, pracując w Houston, będzie członkiem zespołu odpowiedzialnego m.in. za strategię globalnego rozwoju firmy, wycenę oraz zarządzanie portfelem aktywów spółki, a także za negocjacje przejęć i sprzedaży aktywów oraz spółek na całym świecie. Zajmować się będzie także oceną ekonomiczną, analizą decyzji, rozwoju i podtrzymywania relacji z zewnętrznymi partnerami oraz wsparciem dla transakcji aż do ich zamknięcia.

Roczne przychody Chevrona wynoszą około 230 mld dol. Firma generuje zyski na poziomie ponad 20 mld dol., co daje jej trzecie miejsce na liście Fortune 500 w 2014 r.