Badanie przeprowadzone przez National Institute of Communicable Diseases (NICD) w regionie Western Cape, które nie zostało jeszcze zrecenzowane, zakończyło się porównaniem około 11 600 pacjentów z pierwszych trzech fal COVID-19 z około 5100 pacjentami z czwartej fali, gdzie dominujący jest wariant Omikron.

Nowy wariant koronawirusa ma powodować mniej poważny przebieg choroby, co wpływa na liczbę hospitalizacji i zgonów.

Naukowcy próbują ustalić, w jakim stopniu jest to spowodowane wyższymi wskaźnikami odporności wywołanymi przez szczepienia lub przebyte choroby. 

Czytaj więcej

W Izraelu pojawił się subwariant wariantu Omikron. Ma więcej mutacji

Badanie wykazało, że około jedna czwarta zmniejszonego ryzyka ciężkiej choroby w przypadku Omikronu wynikała z cech samego wirusa.

- W fali napędzanej przez Omikron, ciężkie objawy COVID-19 zostały zmniejszone głównie z powodu ochrony przyznanej przez wcześniejsze zakażenie i/lub szczepienie, ale zmniejszona zjadliwość wirusa może odpowiadać za około 25 proc. zmniejszone ryzyko ciężkiej hospitalizacji lub zgonu w porównaniu z wariantem Delta" - stwierdzono w badaniu.