Dziś podpisywana jest umowa w sprawie sfinansowania inwestycji w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. Centrum Przetwarzania Danych Na listę kluczowych projektów zostało wpisane w 2007 roku przez ówczesną minister rozwoju regionalnego Grażynę Gęsicką.

W stolicy Dolnego Śląska powstanie najnowocześniejsza w Europie „serwerownia” z zabezpieczeniami odpowiednimi do magazynowania i przetwarzania danych medycznych. Projekt umożliwi rozwój nowoczesnych e-usług w sektorze ochrony zdrowia takich jak teleradiologia (przesyłanie badań radiologicznych na odległość do opisu – rtg, tomografia, rezonans magnetyczny USG), Elektroniczny Rekord Pacjenta (gromadzenie wybranych danych medycznych pacjenta w bazie danych i udostępnianie ich pacjentowi i lekarzowi) E- learning medyczny.

- To znaczący sukces Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego - uważa rektor wrocławskiej AM prof. Ryszard Andrzejak. Centrum, jego zdaniem, stworzy możliwości testowania innowacyjnych projektów w zakresie e-zdrowia. Powstaną też bazy danych medycznych, statystycznych i multimedialnych na potrzeby nauki, edukacji i biznesu.

Najbardziej istotną dla pacjentów będzie zgromadzenie historii ich chorób, wyników badań, zaordynowanych kuracji i przyjmowanych leków w jednej bazie. Dostęp do niej, za zgodą pacjenta, umożliwi lepsze leczenie np. podczas choroby na wakacjach czy za granicą.