Wzrost w segmencie luksusu i średnie ceny okazały się większe od średniego wzrostu w sektorze nowych mieszkań wszystkich kategorii, w którym według różnych badań nastąpiła poprawa o 5 proc., a średnia cena doszła do ponad 2200 euro za metr.

Dane statystyczne przedstawione przez hiszpański oddział Barner International Realty świadczą też o poprawie sytuacji cyklu handlowego w segmencie luksusu, w którym średni okres sprzedaży wyniósł 5,5 miesięcy, a tylko 2 miesiące w strefach największego popytu.

Firma badania rynku stwierdziła, że konflikt polityczny z powodu Katalonii miał paraliżujący wpływ w IV kwartale, zaniechano wszelkich transakcji, ale firma ta spodziewa się powrotu do normalności. — Sytuacja polityczną w Katalonii jest przejściowa, choć skutki tego konfliktu będą odczuwalne przez kilka miesięcy, do czasu powrotu spokoju, a kupujący i inwestorzy będą znów uważać Katalonię i Barcelonę tak jak uważali zawsze: za jeden z najbardziej atrakcyjnych gospodarczo regionów w Europie z wieloma możliwościami inwestowania — stwierdził partner Barner, Emmanuel Virgoulay.

Sektor nieruchomości w Hiszpanii, który najbardziej ucierpiał z powodu niedawnego kryzysu, wykazuje do kilku lat wyraźne oznaki ożywienia, zwiększyła się działalność deweloperów i firm obrotu mieszkaniami, podobnie jest z liczbą zawieranych transakcji i z cenami. Ta tendencja powinna utrzymać się w najbliższym czasie.