Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje, by wsparciem objąć nie tylko najemców i użytkowników budynków, ale także deweloperów, właścicieli i inwestorów.

- Przewaga postulatów najemców i użytkowników budynków zaburza proporcje potrzeb oraz nie oddaje pełnego obrazu wyzwań dla całego rynku – podkreśla cytowana w komunikacie Agnieszka Jachowicz, dyrektor ds. operacyjnych w PINK.

- Perspektywa właścicieli, inwestorów i zarządców, powinna być naszym zdaniem mocniej reprezentowana w dialogu na rzecz stabilizacji sytuacji w branży. To pozwoli na równe i proporcjonalne reprezentowanie stanowisk wszystkich uczestników rynku. Tylko w ten sposób będziemy mogli wypracować dobre i zrównoważone rozwiązania dla całego rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – rynku, który jest jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki oraz jednym z filarów jej ponownego wzrostu w przyszłości – dodaje.

Czytaj także: Kto straci więcej: centra handlowe czy wynajmujący?

Projekt Tarczy Antykryzysowej, nad którym wkrótce pochyli się parlament, przewiduje m.in. obniżenie o 90 proc. czynszu w lokalu, który znajduje się w obiekcie handlowym o powierzchni powyżej 2 tys. mkw.

W zakresie czynszów, organizacja nie neguje konieczności uregulowania trudnej sytuacji operatorów handlowych, którzy mają zamknięte placówki ze względu na obecne przepisy. Niemniej rozważane regulacje specustawy oznaczają w praktyce przerzucenie pełnych skutków sytuacji na właścicieli obiektów handlowych (wynajmujących) bez zapewnienia jakichkolwiek adekwatnych rekompensat czy działań osłonowych z tego tytułu na rzecz właścicieli. - Jeżeli regulator chce wpływać na relacje gospodarcze pomiędzy właścicielem nieruchomości i jego najemcami, to powinien także uwzględnić sytuację finansową właścicieli, a nie przerzucać na nich cały ciężar finansowy. Dobro wszystkich uczestników rynku powinno być wspólne i wzajemne – argumentuje Jachowicz.

Szczegółowe propozycje - w zakresie spraw pracowniczych, ZUS, zapewnienia płynności oraz dostępu do finansowania i zobowiązań publiczno–prawnych - PINK zgłosiła w liście do resortu rozwoju. PINK to organizacja zrzeszająca pół setki deweloperów, zarządców i właścicieli obiektów handlowych, biurowców i magazynów, a także inwestorów instytucjonalnych i doradców.