Pod pismem krytykującym rozwiązania przyjęte już przed Sejm w nowej biblii dla rynku pierwotnego podpisało się dziewięć organizacji. Przypomnijmy, że nowe przepisy, których autorem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakładają m.in. rozszerzenie charakteru podmiotowego ustawy deweloperskiej, wprowadzenie dodatkowych uprawnień kontrolnych dla banku, który prowadzi otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, płatność ostatniej transzy środków z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na konto dewelopera dopiero po zawarciu z klientem umowy przeniesienia własności, znaczące wzmocnienie pozycji kupującego, wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

- Przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie z wyżej wymienionymi rozwiązaniami doprowadzi do niepożądanych zmian na rynku mieszkaniowym. Funkcjonowanie na rynku deweloperskim będzie wymagało dysponowania przez firmy ogromnymi zasobami kapitałowymi i wysoką płynnością finansową, co pociągnie za sobą koncentracje kapitału i wyeliminowanie z rynku polskich małych i średnich deweloperów. Pozostaną wyłącznie duże firmy z kapitałem zagranicznym - wskazują szefowie m.in. Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Pracodawców RP i Wielkopolskiej Izy Przemysłowo-Handlowej.

W ich ocenie dokument sygnowany przez UOKiK to prosta droga do istotnego wzmocnienia pozycji zagranicznych firm deweloperskich, a nawet do uzyskania przez nich pozycji monopolistycznej.

- Wprowadzenie instytucji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego spowoduje dalszy wzrost cen lokali mieszkalnych, bowiem deweloperzy nie zrezygnują ze swojej marży, a koszt zostanie przerzucony na klienta kupującego lokal - podnoszą.