Minister infrastruktury i rozwoju pracuje nad nowym rozporządzeniem określającym wzory wniosków niezbędnych do załatwienia formalności budowlanych. Chodzi o wniosek składany w wypadku pozwolenia na budowę, rozbiórki, a także wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego oraz informacji uzupełniającej te trzy wnioski.

Nowe wzory różnią się od tych dotychczasowych. Minister chce, by miały bardziej przejrzystą szatę graficzną. Dlatego postanowił zastosować tę używaną przy zeznaniach podatkowych.

Ze wzorów zostaną też wyeliminowane niektóre elementy, zdaniem szefa resortu zbędne i powodujące wiele wątpliwości. Znikną więc pola „dokument wymagany", „dokument niewymagany" i „potwierdzenie sprawdzenia". W zamian za to pojawi się jedno pole „załączam".

Nowością jest wzór informacji uzupełniającej. Trafią do niej informacje, które nie zmieszczą się we wnioskach. Tak np. gdy dana inwestycja będzie miała kilkunastu inwestorów. Obecne wzory nie przewidują możliwości umieszczenia tylu inwestorów w jednym wniosku. Nowy wzór informacji ma wyeliminować ten problem.

Opracowanie nowych worów wymusiła nowela prawa budowlanego, która wchodzi w życie 28 czerwca. Wprowadza ona m.in. możliwość budowy na zgłoszenie wolno stojących domów jednorodzinnych.

Rozporządzenie ma wejść w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne