Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzje nakładające kary na trzy spółki z grupy kapitałowej HRE Investments oraz dwie osoby zarządzające. Kara dla HREIT to 9,78 mln zł, Heritage Real Estate 1,73 mln zł, a HRE Investments 0,3 mln zł. Ponadto ukarano Michała Sapotę kwotą 950 tys. zł, a Michała Cebulę 450 tys. zł. Od decyzji UOKiK-u przysługuje  odwołanie do sądu.

Grupa HRE do czasu zmiany przepisów (10 listopada ub.r.) oferowała konsumentom udziały w spółkach z o.o. realizujących projekty mieszkaniowe. W ocenie urzędu że konsumenci byli wprowadzani w błąd: w komunikatach podkreślano bowiem korzyści inwestycji z pominięciem istotnych informacji o ryzyku.

- Wielu konsumentów, zapoznając się z przekazem informacyjnym, mogło uznać, że inwestowanie w rynek nieruchomości jest bezpieczniejsze i bardziej rentowne niż inne formy lokowania oszczędności. Przyjęty przez grupę HRE Investments model biznesowy opierał się na pozyskaniu wpłat na udziały od konsumentów, których konsekwentnie zapewniano o bezpieczeństwie, pomijając przy tym istotne ryzyka. Konsumenci stając się udziałowcami spółek celowych w praktyce finansowali działalność grupy kapitałowej i to ich w rzeczywistości obarczono ryzykiem prowadzonego biznesu. Jednowymiarowa narracja jaką przyjęto w przekazach informacyjnych, eksponując bezpieczeństwo i gwarancje uzyskania korzyści w zakładanej wysokości, naruszała interesy konsumentów i wprowadzała ich w błąd – wyjaśnia w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Od 10 listopada ub.r. zmieniło się prawo – nie można już oferować nabycia udziałów w spółkach z o.o. nieoznaczonej grupie adresatów.

Czytaj więcej

Grupa HRE na celowniku UOKiK