SN: wyodrębniona działka rolna poniżej 0,3 ha może być przedmiotem obrotu

Geodezyjnie wyodrębniona działka rolna podlega samodzielnej kwalifikacji, czyli można nią obracać – uznał SN.

Publikacja: 19.10.2023 07:21

SN: wyodrębniona działka rolna poniżej 0,3 ha może być przedmiotem obrotu

Foto: Adobe Stock

Rozpoznawany był wniosek o odłączenie działki poniżej 0,3 ha z księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi i wpisanie prawa własności wnioskodawcy. Ten wniosek sąd rejonowy oddalił. Chodziło bowiem o działkę wyodrębnioną geodezyjnie z ponaddwuhektarowej działki składającej się z gruntów rolnych i lasu (podzielonej na mniejsze), a nie było zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przy rozpoznawaniu apelacji SO w Sieradzu miał wątpliwości, jaki jest prawny zasięg wyjątku od rygorów z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 2b. ust. 1 i 2), że nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego ona weszła, co najmniej pięć lat od jej nabycia, a osoba fizyczna ma je prowadzić osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie.

Czytaj więcej

Swoboda obrotu ziemią: będzie można handlować gruntami rolnymi o powierzchni do 30 arów

SO zapytał SN, czy do zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie z art. 1a pkt 1b tej ustawy, który stanowi, że jej rygorów nie stosuje się do nieruchomości rolnych mniejszych niż 0,3 ha, czy też przesądza powierzchnia nieruchomości przed podziałem. W uzasadnieniu pytania wskazał, że są różne stanowiska: że nieruchomość rolna obejmuje cały grunt niezależnie, ile działek geodezyjnych obejmuje ani ile ksiąg wieczystych urządzono dla nich, nie jest więc możliwe wyłączenie i sprzedanie jego części. Według drugiej koncepcji przedmiotem własności jest tyle działek, ile ksiąg dla nich utworzono. Wedle trzeciej decydować powinna wielkość sprzedawanej działki.

SN (Mariusz Załucki, Jacek Widło i Kamil Zaradkiewicz) podjął uchwałę, że do zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej podlegającej reglamentacji na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie art. 1a pkt 1b tej ustawy.

– Geodezyjne wyodrębnienie działki mniejszej niż 0,3 ha ma charakter prawotwórczy. SN wychwycił istotę i wyraził bardzo ważny pogląd, że w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego geodezyjne wyodrębnienie działki podlega samodzielnej kwalifikacji prawnej i jest ona przedmiotem obrotu – ocenia prof. Bartosz Rakoczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.

Sygnatura akt: III CZP 113/22

Rozpoznawany był wniosek o odłączenie działki poniżej 0,3 ha z księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi i wpisanie prawa własności wnioskodawcy. Ten wniosek sąd rejonowy oddalił. Chodziło bowiem o działkę wyodrębnioną geodezyjnie z ponaddwuhektarowej działki składającej się z gruntów rolnych i lasu (podzielonej na mniejsze), a nie było zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona