Jest on dla banku podstawowym parametrem pozwalającym na określenie oprocentowania kredytu. Im wskaźnik LTV jest niższy, tym atrakcyjniejsza może być cena kredytu.

Jak się oblicza LTV?

Najłatwiej wytłumaczyć to na prostym przykładzie. Kredytobiorca kupuje nieruchomość za 100 tys. zł. Dysponuje środkami własnymi w kwocie 10 tys. zł. Musi zatem pożyczyć od banku 90 tys. zł, czyli 90 proc. wartości zabezpieczenia, którym będzie nieruchomość.

LTV wpływa na wysokość kredytu

Próżno na rynku szukać kredytu, który sfinansuje 100 proc. wartości nieruchomości. Banki mają wymóg stosowania ograniczeń i maksymalne LTV kredytu nie powinno przekraczać 80 proc. Są jednak od tej reguły ustępstwa. Za dodatkowym ubezpieczeniem, którym objęta jest kredytowana nadwyżka, bank może podwyższyć LTV o 5 proc. lub 10 proc. Oznacza to więc, że klient musi zabezpieczyć środki własne do wysokości min. 10 proc. – 20 proc. brakującej kwoty od banku, która pokryłaby pełną wartość nieruchomości.

Cena kredytu zależy od kwoty

Im wyższa kwota kredytu, tym większe ryzyko kredytowe dla banku. Dlatego lepiej kiedy klient posiada jak najwyższy wkład własny. Stawia go to w mocniejszej pozycji negocjacyjnej z bankiem. Dodatkowo, im więcej klient da od siebie, tym wskaźnik LTV dla kwoty kredytu, jaką chce zaciągnąć, jest niższy, a tym samym marża kredytu atrakcyjniejsza.