Inwestorzy na całym świecie przy tworzeniu długoterminowych strategii inwestycyjnych coraz częściej oprócz wskaźników finansowych zwracają uwagę również na pozafinansowe kryteria oceny spółek, ujęte w jednym skrócie ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), obejmującym kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym.

Z badania, które firma doradcza PwC przeprowadziła wśród inwestorów, wynika, że niemal 80 proc. respondentów postrzega kryteria ESG jako istotny czynnik przy podejmowaniu przez nich decyzji inwestycyjnych. Dla wszystkich branż i przedsiębiorstw sygnał jest jasny – zrównoważony wzrost to jedyny kierunek rozwoju.

Branża logistyczno-magazynowa nie jest tu wyjątkiem. I choć opracowanie i wdrożenie spójnego podejścia deweloperów do ESG jest strategią długoterminową, to realizacja konkretnych działań przynosi konkretne korzyści już teraz. Z jednej strony jest to minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez chociażby zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, z drugiej – bardzo wymierne obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

W 7R wprowadzamy nowoczesne i proekologiczne rozwiązania już na poziomie projektowania i realizacji budynków, tak aby z jednej strony podnieść wartość rynkową danej nieruchomości, a z drugiej – zapewnić wymierne korzyści przyszłym ich właścicielom. Takie podejście jest gwarancją, że wartość tworzonych przez nas obiektów z roku na rok rośnie.

Wszystkie nowe obiekty tworzone przez 7R dzięki zastosowaniu proekologicznych rozwiązań są objęte certyfikacją BREEAM. Stawiamy bardzo mocno na efektywność energetyczną, korzystając na przykład z paneli fotowoltaicznych, oświetlenia LED i automatycznego sterowania natężeniem światła czy wzmacniając izolacyjność ścian i dachu.

Przykładem innowacyjnej realizacji jest wybudowane przez nas dla BWI Group centrum badawczo-rozwojowe w Balicach. Działa w nim tzw. system trigeneracji, powodując, że obiekt jest niemal samowystarczalny energetycznie. Zaawansowany technologicznie system – zastosowany tu po raz pierwszy w Polsce w budynku komercyjnym – sprawia, że przy użyciu turbiny gazowej wytwarzana jest energia potrzebna do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji nieruchomości.

Nasi klienci coraz częściej szukają właśnie obiektów, które oprócz spełnienia wymagań technicznych dla prowadzonej przez nich działalności, wpisują się także w ich strategię ESG. Co ważne, nacisk na zrównoważone budownictwo kładziemy zarówno tworząc ogromne parki logistyczne, jak też budując w formule BTS (Build-to-Suit) – są to szyte na miarę nieruchomości spełniające bardzo konkretne oczekiwania przyszłego najemcy.

Innym czynnikiem, który wpływa na budowanie wartości obiektów magazynowych zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie, są nowe technologie automatyzujące funkcjonowanie magazynów, optymalizujące procesy, poprawiające wydajność i zmniejszające koszty działania.

Dla szwedzkiej firmy Hultafors Group stworzyliśmy pierwszym w kraju zautomatyzowany magazyn klasy A, który korzysta z systemu AutoStore. Jest to sposób składowania oparty na koncepcji Cube Storage, korzystający z pracy robotów. Do instalacji tego typu rozwiązania musieliśmy odpowiednio zaprojektować magazyn. Co ciekawe, w obiekcie zamontowaliśmy także panele fotowoltaiczne, które wytwarzają energię zasilającą roboty pracujące w hali. To tylko jeden z przykładów na to, jak bardzo może być nowoczesny magazyn.

Przyspieszenie rozwoju e-commerce, które obserwujemy od początku pandemii, w znacznym stopniu zwiększyło popyt na powierzchnie magazynowe. Biorąc pod uwagę nowe zachowania konsumentów, a także konieczność zapewnienia trwałych i efektywnych łańcuchów dostaw śmiało można powiedzieć, że ten trend nie będzie krótkotrwały. E-commerce rośnie w Polsce w tempie dwucyfrowym i jest to najlepszy wynik w całej Europie. Tym bardziej istotne jest, abyśmy tworzyli budynki, które będą atrakcyjne dla najemców i inwestorów zarówno teraz, jak i w dużo dłuższej perspektywie.