Kto zrozumie nową ustawę

Przepisy przejściowe do ustawy deweloperskiej nastręczają problemów interpretacyjnych.

Publikacja: 19.08.2021 21:17

Nowa ustawa deweloperska wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Foto: AdobeStock

Do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską, w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tak brzmi art. 76 ust. 1 nowej ustawy deweloperskiej, która zacznie obowiązywać za rok. Jego zrozumienie nie nastręczałoby problemów, gdyby nie kolejny ustęp. Na jego mocy bowiem do umów deweloperskich zawartych w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, co do których po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy nie nastąpiło przeniesienie prawa, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jak więc rozumieć te przepisy przejściowe? – Na pewno sposób ich sformułowania jest daleki od ideału i stanowi pierwszą barierę w zrozumieniu przepisów nowej ustawy deweloperskiej. Wielu pracowników firm deweloperskich oraz prawników ma z tym trudności. Obawiam się jednocześnie, że to tylko czubek góry lodowej. Abstrahując od celu i sensu nowych przepisów, ich poziom legislacyjny pozostawia wiele do życzenia – mówi prof. Bartłomiej Gliniecki z Uniwersytetu Gdańskiego.

Ekspert rozumie cel, jaki przyświecał autorom ustawy: nie chcieli popełnić błędu, jaki wystąpił przy wprowadzaniu pierwszy raz ustawy deweloperskiej.

– Przy jej wprowadzeniu, w przypadku gdy deweloper prowadził sprzedaż lokalu przed wejściem w życie ustawy, mógł nie wprowadzać np. rachunku powierniczego, aż zakończył wszystkie zadania inwestycje danej inwestycji – tłumaczy Szymon Panek, prawnik z kancelarii Pewny Lokal.

Chęć uszczelnienia nowych regulacji powoduje jednak duże problemy interpretacyjne. I tak, w ocenie prof. Glinieckiego przedsięwzięcia deweloperskie rozpoczęte przed 1 lipca 2022 r. będą mogły funkcjonować na starych zasadach do 1 lipca 2024 r. Oznacza to m.in. brak wpłat na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, zawieranie umów rezerwacyjnych i deweloperskich na dotychczasowych zasadach i stary prospekt do tego czasu. Jeżeli przedsięwzięcie będzie trwało po 1 lipca 2024 r., trzeba będzie przygotować prospekt i umowy według nowych zasad i odprowadzać składki na DFG po tym terminie.

– Natomiast w przypadku umów deweloperskich zawartych przed 1 lipca 2024 r. w ramach przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 lipca 2022 r. stosować będziemy stare przepisy bez ograniczenia czasowego – uważa Gliniecki.

Inny przekaz płynie już jednak z UOKiK, będącego autorem ustawy. – Do umów deweloperskich zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej i co do których nie zostało przeniesione prawo własności lokalu pomimo upływu dwóch lat od dnia wejścia nowych regulacji w życie, znajdą zastosowanie przepisy nowej ustawy. Analogicznie jak do całego przedsięwzięcia deweloperskiego – wskazuje biuro prasowe urzędu.

Do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską, w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tak brzmi art. 76 ust. 1 nowej ustawy deweloperskiej, która zacznie obowiązywać za rok. Jego zrozumienie nie nastręczałoby problemów, gdyby nie kolejny ustęp. Na jego mocy bowiem do umów deweloperskich zawartych w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, co do których po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy nie nastąpiło przeniesienie prawa, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nieruchomości
Oferta nowych mieszkań urosła, ale kupujących jest mniej
Nieruchomości
Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Wieloletnia inwestycja na finiszu
Nieruchomości
Wzgórze Hoplity w Gdańsku po raz drugi
Nieruchomości
Bernadovo w Gdyni już na mecie
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Termy Karkonosze Resort w Staniszowie. Wille i apartamenty wypoczynkowe