Interoceanmetal jest instytucją zrzeszającą Bułgarię, Czechy, Słowację, Rosję, Kubę oraz Polskę. Kraje te wspólnie sprawują pieczę nad wydzieloną częścią terenu na dnie Oceanu Spokojnego, na którym znajdują się konkrecje manganowe.

Konkrecje manganowe to złoża polimetaliczne, których zasoby stanowią przyszłościowe źródło surowców metalicznych. Spółka zajmuje się wydobyciem konkrecji, a także badaniami dotyczącymi rozwoju górnictwa morskiego oraz jego wpływem na środowisko naturalne.

W ramach wspólnych działań specjaliści będą prowadzili obserwacje i pomiary hydrograficzne, geologiczne oraz oceanograficzne. Celem kooperacji będą również projekty, aplikacje o granty i środki na rozszerzanie badań w dziedzinie głębokowodnego górnictwa morskiego.

Górnictwo morskie to dziedzina skomplikowana, ale przyszłościowa, zaś weryfikacja możliwości korzystania z zasobów oceanów w kontekście rozwoju przemysłu metalicznego to jedno z założeń zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki.

Polska ma udziały w podwodnej działce na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tysiące kilometrów na zachód od Meksyku. Działka ma około 75 tysięcy kilometrów kwadratowych, Polska jest jej współwłaścicielem od 1987 roku; są tam konkrecje polimetaliczne z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.