Nowe odkrycie wskazuje na to, że większość DNA neandertalczyków "dotarło" do Afryki wraz z homo sapiens migrującymi do Afryki w ciągu ostatnich 20 tys. lat.

- To, że geny neandertalczyków można znaleźć u wszystkich współczesnych ludzi, w i poza Afryką, jest nowym odkryciem - mówi antropolog Michael Petraglia z Instytutu Maxa Plancka.

Publikacja na temat nowego odkrycia ukazała się na łamach magazynu "Cell".

Homo sapiens zaczęli krzyżować się z neandertalczykami w momencie, gdy przedstawiciele naszego gatunku zaczęli migrować z Afryki do Eurazji ok. 70 tys. lat temu. Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że w czasie powrotnych migracji do Afryki mieszkańcy Eurazji "przynieśli" ze sobą trochę materiału genetycznego neandertalczyków, ale dotychczas byli przekonani, że były to śladowe ilości obcego DNA (u współczesnych Europejczyków nawet do 2 proc. materiału genetycznego pochodzi od neandertalczyków.

Teraz naukowcy ustalili, że 0,3 proc. materiału genetycznego przeciętnego mieszkańca Afryki to DNA neandertalczyków. Co ciekawe, według naukowców, niektóre geny neandertalczyków "przyjęły się" szczególnie dobrze w Afryce w toku ewolucji - chodzi np. o geny zapewniające ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Według badaczy połowa materiału genetycznego neandertalczyków, które obecnie można znaleźć u mieszkańców Afryki, pochodzi od Europejczyków "wracających" do Afryki w ciągu ostatnich 20 tys. lat. Pozostała część genomu, który mieszkańcy Afryki dzielą z neandertalczykami może w rzeczywistości nie pochodzić od neandertalczyków, ale być wspólnym dziedzictwem genetycznym homo sapiens i neandertalczyków "przyjętym" przez neandertalczyków w czasie krzyżowania się dwóch gatunków (mogło do tego dojść w czasie nieudanej migracji homo sapiens z Afryki na Bliski Wschód ok. 100 tys. lat temu).