To pierwszy starożytny mieszkaniec Nowego Świata, którego genom zsekwencjonowano z taką precyzją. Szczątki należą do młodego chłopca. Grób odkryto na stanowisku Anzick w stanie Montana. Chłopiec żył w okresie ok. 12 707–12 556 lat temu – twierdzą naukowcy na łamach dzisiejszego wydania „Nature". Miał ok. 1,5 roku

Chłopiec, nazwany Anzick-1, był przedstawicielem tzw. kultury Clovis, pierwszej znanej na tych terenach. Ludzie Clovis pojawili się ok. 13,5 tys. lat temu i w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęli niecały tysiąc lat później.

Skąd przybyli i co się z nimi stało? Najpowszechniej przyjmowana wersja wydarzeń mówi o przejściu przez Beringię – pas lądu między Syberią i Alaską pozostający ponad powierzchnią oceanu w okresie zlodowaceń. Na początku tego stulecia pojawiła się jednak nowa hipoteza (tzw. solutrejska). Jej autorzy twierdzą, że pierwszymi osadnikami na kontynencie byli przybysze z Europy. Ich kulturę utożsamiają z ludźmi zamieszkującymi 20 tys. lat temu obszar dzisiejszej Francji i Hiszpanii.

Badanie genetyczne Anzick-1 rozstrzyga ten spór – piszą w „Nature" Eske Willerslev z Uniwersytetu Kopenhaskiego i Jennifer Raff z Uniwersytetu Teksasu w Austin. Chłopiec miał przodków żyjących na terenie Azji, a jego DNA najbliższe jest genetycznym wariantom spotykanym na Syberii. Analiza DNA wskazuje, że ok. 80 proc. żyjących obecnie Indian w obu Amerykach nosi geny zidentyfikowane u Anzick-1.

„O ile zwolennicy teorii o przybyszach z Europy nie wskażą nowych danych, hipoteza solutrejska nie może być traktowana jako rozsądna alternatywa wyjaśniająca pochodzenie pierwszych mieszkańców Ameryki" – podkreśla Jennifer Raff w „Nature".

Jak jej zdaniem wyglądało zasiedlanie nowych lądów? „Wiemy, że ludzie przenieśli się z Syberii na północny zachód Beringii ok. 32 tys. lat temu" – opisuje badaczka. „Gdzieś między 26 tys. – 18 tys. lat temu przeszli na wschodnią część Beringii, a ich charakterystyka genetyczna odpowiada mniej więcej populacji paleoindian. 17 tys. lat temu ustąpienie lodów na wybrzeżu Pacyfiku umożliwiło im migrację na południe. Stali się pierwszymi Amerykanami, którzy dotarli do Monte Verde w Chile 14 600 lat temu".

Piotr Kościelniak