Świątynia pod wezwaniem Michała Archanioła wznosi się w Domachowie w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia. Prace konserwatorskie prowadzi w niej zespół doświadczonych, dyplomowanych konserwatorów, który wygrał przetarg na konserwację polichromii, ale nie tej, o tej nikt nie wiedział. W skład zespołu wchodzą: Danuta Majewska, Wojciech Kozak, Bożena Kliszcz oraz zespół techników. 

Sam moment odkrycia Wojciech Kozak przedstawia następująco: - W trakcie prac konserwatorskich przy zabytkowej polichromii wnętrza kościoła w Domachowie a konkretnie przy polichromowanym szalunku czyli pionowym odeskowaniu ścian bocznych prezbiterium - najstarszej części kościoła – po odjęciu jednej ze zniszczonych desek zauważyliśmy w głębi „coś kolorowego” na belkach konstrukcyjnych znajdujących się za tym oszalowaniem. Usunęliśmy kolejne trzy deski i „to coś” okazało się dwubarwnym czerwono-czarnym ornamentem. Zdumienie! Pokrywał wspaniałe, szerokie na 40-50 cm, potężne dębowe belki konstrukcji zrębowej pierwszego kościoła z 1568 roku! W Polsce jest naprawdę niewiele takich figuralnych polichromii.