W ciągu 90 lat poziom mórz może wzrosnąć o 1,6 metra – głosi raport przygotowany przez naukowców z ośmiu państw zrzeszonych w Radzie Arktycznej, m.in. Norwegii, Kanady, USA i Rosji. Wynika to z szybszego, niż zakładano, tempa topnienia lodowców, głównie w Arktyce i Grenlandii. Raport oenzetowskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu zakładał podniesienie się poziomu mórz do 2100 roku o 18 – 59 cm.