Przyjęte zmiany są efektem podpisanego przez rząd porozumienia z NSZZ "Solidarność", które przewiduje także uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, dodatkowe środki finansowe dla pracowników oraz korzystniejszą finansowo metodę obliczania minimalncego wynagrodzenia. 

Prócz tego rząd zapewnił o nowym dodatku dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł. Świadczenie ma trafić do nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub innych placówkach, przedszkolach oraz innych miejscach o formie wychowania przedszkolnego. 

Dodatki przeznaczone są także dla pracowników budżetówki - mają otrzymać jednorazowo dodatkowe wynagrodzenie, co więcej zorganizowany ma zostać także fundusz motywacyjny, z którego wypłacany będzie jednorazowy dodatek dla zatrudnionych w 2023 roku. – Dzisiejsze rozwiązania są ukłonem za zaangażowanie w skuteczny sposób, pokonywanie kryzysów dla wszystkich ludzi pracujących, dla całej klasy średniej, bo nasz cel pozostaje niezmienny: Polska równych szans, powiedział premier Mateusz Morawiecki. 

Czytaj więcej

Nowy projekt PiS ws. emerytur dla nauczycieli nie po myśli związkowców

Zmiany obejmują także samorządy, które jeszcze w tym roku mają otrzymać dodatkowe 14 mld złotych na realizację swoich działań. Środki mogą być przeznaczone zarówno na bieżące potrzeby jak i inwestycje, jeśli samorząd nie boryka się z żadnymi "kłopotami finansowymi".