— Dziś otrzymaliśmy postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie zakazania emisji we wszystkich stacjach telewizyjnych oraz pozostałych mediach negatywnej reklamy porównawczej firmy Agros Nova, wykorzystującej wizerunek naszej marki Caprio — informuje Dorota Liszka, rzecznik prasowy grupy Maspex, lidera polskiego rynku soków i napojów.

Sprawa dotyczy marki Minerado. Napój ten — tak, jak produkt Maspeksu — nie zawiera cukru. W 15-sekundowym filmie Agros Nova udowadnia jednak, że w Caprio są sztuczne słodziki, których nie ma w jej napoju. O tym, że Maspex zażądał od konkurenta wycofania reklamy [link=http://www.rp.pl/artykul/141009,370140_Ostra_wojna_na_slodziki_.html]"Rzeczpospolita" informowała w zeszłym tygodniu[/link].

Zdaniem Maspexu reklama jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami, a jej głównym celem jest dyskredytacja i zniszczenie marki Caprio, jak również całej kategorii produktów niskokalorycznych.

Agros Nova odpiera zarzuty tłumacząc, że nie wartościuje produktu konkurencji. Chodzi jej tylko o to, aby konsument, który w Polsce dopiero uczy się odróżniania soków od nektarów i napojów, także pod kątem substancji słodzących, miał jak najbardziej dokładną wiedzę o jej produktu. Joanna Bancerowska, rzecznik Agros Nova powiedziała nam przed kilkoma dniami, że jej firma nie widzi powodu, aby rezygnować z reklamy.

Dziś nie kryła zaskoczenia: — Nie otrzymaliśmy decyzji sądu. Co więcej nie mieliśmy nawet wiedzy, że sąd w Olsztynie rozpatruje taki wniosek. Zwracam uwagę na specyfikę tego postępowania, które opiera się wyłącznie na wniosku strony skarżącej i nie przewiduje przedstawienia stanowiska przez drugą stronę. Decyzja sądu zapada w postępowaniu niejawnym.

Agros Nova zapowiada, że złoży zażalenie do sądu apelacyjnego, jak tylko zapozna się z postanowieniem, na które powołuje się Maspex.