Kunsztownie i bogato zdobiony rękopis Jana Długosza to jeden z ważniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego i rodzimej sztuki renesansowej o wielkiej wartości historycznej i wyjątkowych walorach estetycznych. Powstanie „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich" wiąże się z działalnością trzech ważnych postaci w historii Kościoła – kronikarzem Janem Długoszem, zleceniodawcą Piotrem Tomickim, biskupem krakowskim, dyplomatą i politykiem, słynnym mecenasem sztuki, a także wybitnym renesansowym iluminatorem Stanisławem Samostrzelnikiem, zakonnikiem w podkrakowskim opactwie Cystersów w Mogile.

Jeden z najokazalszych z zachowanych rękopisów ilustrowanych przez Stanisława Samostrzelnika – przedstawia sylwetki arcybiskupów gnieźnieńskich oraz biskupów krakowskich. Możemy znaleźć tam informacje na temat rodów, działalności oraz kościelnych fundacji dostojników. Podkreślają one ciągłość sukcesji i rangę dwu najwyższych urzędów w polskiej hierarchii kościelnej. Wymowę tekstu Długosza wzmacnia niezwykła oprawa ikonograficzna, którą tworzą uroczyste wizerunki biskupów w szatach pontyfikalnych, ich świętych patronów, ale także m.in. krajobrazy, zwierzęta i roślinne bordiury ornamentalne.

O godz. 15.00 rozpocznie się wykład Anny Wyszyńskiej „O miniaturach, które są i tych, których nigdy nie było". Autorka zabierze słuchaczy w historyczną wędrówkę przez dzieje rękopisu i malarstwa Stanisława Samostrzelnika. Zapozna ze światem unikatowych tkanin i strojów pontyfikalnych, renesansowych pejzaży i nieistotnych na pierwszy rzut oka szczegółów. Spróbuje też odpowiedzieć na pytania: Jakie tajemnice kryją niezwykłe miniatury z Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich oraz Dlaczego ilustracje nigdy nie zostały dokończone?.

Jak co miesiąc o godz 14.00 będzie też można zwiedzić Pałac Rzeczypospolitej z przewodnikiem.