Dar przekazany we wtorek z kolekcji prof. Andrzeja Ciechanowieckiego, zbieranej przez ponad 30 lat, liczy 278 rysunków, akwareli i gwaszy o wartości około 6 mln zł, a także 5 164 woluminy i około 40 metrów bieżących akt. Wśród dzieł sztuki wyróżniają się cenne  akwarele Jana Piotra Norblina i Zygmunta Vogla oraz rysunki Piotra Michałowskiego i Jana Matejki.

.- Działalność Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich ma tylko zasadniczo jeden cel: wzbogacić zbiory naszego państwa. Przekazując dzieła sztuki do Zamku, wzbogacamy nasz narodowy skarb – mówił podczas uroczystości prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący zarządu Fundacji. I przypominał, że przekazywanie jej zbiorów odbywa się etapami. - W ubiegłym roku przekazaliśmy Zamkowi Królewskiemu w Warszawie dwadzieścia trzy obiekty o dużej wartości artystycznej i finansowej. Był to początek procesu, który będzie trwał dość długo, ponieważ przekazywanie obiektów, a jest ich w sumie ponad 2000, wymaga szczegółowego przygotowania. – mówił.

W przyszłym roku Fundacja planuje przekazać Zamkowi dzieła sztuki zdobniczej: porcelanę, fajans, wyroby ze srebra, tkaniny i meble. A następnie zakończyć proces przekazaniem kolekcji rzeźby oraz malarstwa.

W obecnie przekazanej części zbiorów znajdują się prace wybitnych artystów, m.in. Zygmunta Vogla, Jana Piotra Norblina, Aleksandra Orłowskiego, Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Franciszka Smuglewicza, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Brandta, Artura Grottgera,  Stefano della Belli, Vincenzo Brenny. Na wrzesień Zamek zapowiada wystawę „Jan Piotr Norblin – sentymentalny reporter”.

Zbiory Biblioteki powiększą się  o książki, starodruki, katalogi -  aukcji, wystaw, zbiorów muzeów zagranicznych i polskich – oraz czasopisma. Najcenniejsze w przekazywanej kolekcji są druki z XVIII w. m.in. „Lexicon hebraico-chaldaico-latino-biblicum”  z 1765 roku.

W zespole archiwalnym Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich znajdują się materiały związane z historią Białorusi, nieliczne judaica, różne luźne rękopisy datowane od poł. XVII wieku do 1944 roku. Pozostała część to archiwalia związane z osobą Andrzeja Ciechanowieckiego.

Prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku, podkreślił: - Przypominamy wielkie zasługi prof. Andrzeja Ciechanowieckiego. Zamek został odbudowany dzięki mobilizacji, milionów Polaków w kraju i za granicą. Pieczołowicie, starannie i bardzo szybko. Ale Zamek to są również wyposażone sale, które trzeba nie tylko wypełnić, ale troskliwie skomponować, zaaranżować i przybrać. I to stało się możliwe dzięki najpierw depozytowi, a teraz darowi Andrzeja Ciechanowieckiego – profesora, antykwariusza, mecenasa i dobrodzieja Zamku Królewskiego w Warszawie.

Andrzej Ciechanowiecki (1924―2015) był historykiem sztuki, wybitnym kolekcjonerem i mecenasem sztuki polskiej. Zgromadził niezwykłą kolekcję dzieł sztuki. Interesowały go głównie poloniki, którymi wzbogacał kolekcje polskich muzeów. Uczestniczył aktywnie w procesie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, przekazując eksponaty zarówno ze swojej kolekcji, jak i ze zbiorów innych właścicieli. Pośredniczył m.in. w przekazaniu Zamkowi eksponatów z kolekcji Karoliny Lanckorońskiej. Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich ustanowił w 1986 roku. Jest nadal wspomagana przez działającą w Londynie Ciechanowiecki Foundation.