Tegoroczna edycja obejmuje 16 miast. Wystąpi ponad stu muzyków, w tym jeden z najbardziej popularnych zespołów w Gruzji Zumbaland, polska Sekta Denta i Siberian Improvisation Company – awangardowy projekt muzyczny Alexandra Markvarta.

W obecnej sytuacji na Ukrainie organizatorzy festiwalu nie mogą być obojętni wobec zachodzących wydarzeń. „Uważamy za konieczne tym razem zorganizować festiwal jako szeroko zakrojoną akcję solidarności".