"Zarząd Polska Press będzie do tej pory pracować w następującym składzie: Marcin Dec, Prezes Zarządu, Dariusz Świąder, Wiceprezes Zarządu, Magdalena Chudzikiewicz, Członek Zarządu i Dorota Kania, Członek Zarządu" - czytamy na stronie Polska Press.

Marcin Dec ukończył kierunek Międzynarodowe Sprawy Polityczne i Ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w SGH z zakresu marketingu międzynarodowego. Jest prelegentem na seminariach i konferencjach branżowych, a także członkiem jury wielu prestiżowych konkursów, m.in. Effie oraz na Dyrektora Marketingu Roku.

Od 1 marca 2021 roku wyłącznym właścicielem Polska Press jest PKN Orlen. Tego samego dnia ówczesna prezes Dorota Stanek złożyła rezygnację z pełnionego stanowiska.

W poniedziałek 12 kwietnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał zgodę na przejęcie Polska Press przez Orlen. Uwzględnił tym samym wniosek RPO Adama Bodnara.

Bodnar wskazywał, że prezes UOKiK zgadzając się na zakup Polska Press przez PKN Orlen, nie zbadał, czy efektem takiej koncentracji nie będzie niedopuszczalne ograniczenie wolności prasy.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że postanowienie sądu jest "bezprzedmiotowe"