TVP stała się przeciwwagą dla TVN i Polsatu, które prawie już nie informują o pracach państwa i rządu, tylko zajmują się metodycznym zwalczaniem obozu rządzącego (…) Dzisiaj ludzie mają wybór. Nie ma żadnego obiektywnego medium. Nie jest obiektywna telewizja Polsat, nie jest obiektywna w szczególności telewizja TVN, nie jest też w pełni obiektywna telewizja publiczna. Obiektywizm powstaje na nieskrępowanym zderzeniu tych propozycji i tych ofert. Całość tworzy balans, w miarę spluralizowaną ofertę. Ludzie muszą tylko dokonywać wyboru. Ideał BBC z lat 60., że jakieś medium może być idealnie obiektywne, w czasach gwałtownych konfliktów politycznych, tożsamościowych, kulturowych, ideowych i cywilizacyjnych jest po prostu nierealny i już nieosiągalny” – przekonywał prezes TVP Jacek Kurski w rozmowie z Marcinem Piaseckim.

Jest więc Jacek Kurski pierwszym z szefów telewizji publicznej w wolnej Polsce jawnie zaprzeczającym podpisanej w 1995 r., także przez TVP, Karcie Etycznej Mediów, w której jednym z fundamentów porządku medialnego jest zasada obiektywizmu” – komentuje Bogusław Chrabota.

Ogromna większość badanych (84 proc.) uważa, że TVP powinna obiektywnie przedstawiać zarówno racje obozu rządzącego, jak i opozycji. Jedynie 5 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma 12 proc. respondentów.

- Częściej za obiektywizmem w TVP opowiadają się osoby powyżej 50 lat (88 proc.), o wykształceniu wyższym (85 proc.), o dochodzie od 3001 do 5000 zł (93 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (88 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Przytłaczająca większość Polaków nie podziela więc poglądów prezesa TVP, że obiektywizmu w przekazie mediów nie ma albo jest relatywny. W BBC uważa się, że być może nie ma obiektywizmu idealnego, ale należy równoważyć przeciwstawne poglądy, czyli być bezstronnym. W TVP niestety tego brakuje – kwituje prof. Stanisław Jędrzejewski, medioznawca.

Według przeprowadzonego wcześniej na zlecenie serwisu rp.pl sondażu dwóch na trzech respondentów uznało, że Telewizja Polska pod kierownictwem Jacka Kurskiego stała się mniej obiektywna.

„Lubię oglądać TVP Info. Czynność ta przenosi mnie w czasy spokojnej dziecięcej beztroski lat siedemdziesiątych. Z odbiornika telewizyjnego promieniuje na mój pokój radość i duma ze słusznej drogi obranej przez rządzącą naszym krajem ekipę polityczną” – komentuje Paweł Łepkowski.