Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia: Roberta Krasowskiego, byłego naczelnego „Dziennika", i Tomasza Terlikowskiego, naczelnego Fronda.pl. W debacie uczestniczyli m.in. redaktor naczelny „Rz" Paweł Lisicki i publicystka „Rz" Ewa K. Czaczkowska (na  zdjęciu wszyscy od prawej).

Relacja z debaty w dodatku „Plus Minus" w czerwcu