Jerzy Jachowicz został skazany na grzywnę 16 tys. złotych w procesie karnym, który wytoczył mu płk Ryszard Bieszyński, były esbek.

Środowisko zareagowało od razu. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wysłało list do Prezydenta RP z prośbą o ułaskawienie, na adres Kancelarii Prezydenta słano również petycje, a na Facebooku inicjatywę w obronie Jachowicza podjęła "Grupa Dziennikarze Kryminalni".

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich poinformowało na swojej stronie internetowej, że w odpowiedzi na pismo, przesłane 24 maja przez Krystynę Mokrosińską z SDP, Kancelaria wysłała pismo, w którym można przeczytać: "Prezes SDP Krystyna Mokrosińska skierowała do Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o ułaskawienie Jerzeg Jachowicza 24 maja b.r."

W odpowiedzi nadesłanej przez Kancelarię Prezydenta RP czytamy: „uprzejmie informujemy, iż po przeprowadzeniu stosownej procedury, wymagającej m.in. zasięgnięcia opinii Sądów orzekających oraz Prokuratora Generalnego – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmie merytoryczną decyzję w sprawie Pana Jerzego Jachowicza, biorąc także pod uwagę niniejsze pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – popierające prośbę o akt łaski".

O treści postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformuje Pana Jerzego Jachowicza właściwy Sąd Rejonowy (opisujący w I instancji), który po otrzymaniu od Prokuratora Generalnego stosownych dokumentów – wykonuje postanowienie".