FRB, czyli szybkie błyski radiowe albo pozagalaktyczne krótkie sygnały radiowe to krótkotrwałe, trwające kilka milisekund sygnały radiowe pochodzenia pozagalaktycznego.

W ostatnich latach astronomowie zarejestrowali liczne pojedyncze krótkie sygnały radiowe pochodzące z innych galaktyk. Źródło ich pochodzenia nadal nie jest jasne.

Nowo odkryty powtarzalny sygnał radiowy pochodzi z innego źródła niż pierwszy tego typu powtarzalny sygnał zarejestrowany w 2019 roku.

Sygnał, oznaczony jako 180916.J0158+65, pochodzi z miejsca oddalonego od Ziemi o pół miliarda lat świetlnych. To miejsce znajdujące się siedmiokrotnie bliżej Ziemi niż miejsce, z którego pochodził pierwszy powtarzalny krótki sygnał radiowy zarejestrowany przez astronomów i ponad 10-krotnie bliżej niż miejsca, z których pochodzą niepowtarzalne krótkie sygnały radiowe, jakie udało się zarejestrować.

Mohit Bhardwaj, współautor artykułu w "Nature" poświęconego nowo odkrytemu sygnałowi podkreśla, że sygnał pochodzi z miejsca na tyle - relatywnie - bliskiego, że początkowo astronomowie podejrzewali, że jego źródło znajduje się na obrzeżach naszej galaktyki. - Jednak obserwacja wykazała, że pochodzi on z względnie bliskiej galaktyki - dodaje.

Względna bliskość źródła powtarzającego się sygnału radiowego ma pomóc astronomom w dalszych obserwacjach, których celem będzie wyjaśnienie sposobu powstania takiego sygnału.