Co roku tuż po Bożym Narodzeniu obchodzona jest Niedziela Świętej Rodziny. Na nią biskupi przygotowują list pasterski, w którym zwyczajowo podejmują  temat rodziny. Wczorajszy dotyczył gender.

– Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego – podkreślili hierarchowie.

Biskupi uważają, że genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka, bo według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać orientację.

– To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym – uważają biskupi. Podkreślili, że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.

List, jeszcze zanim został odczytany, wywołał kontrowersje. Protestowali przeciw niemu m.in. politycy Twojego Ruchu.

Dokumentu broni redaktor naczelny KAI Marcin Przeciszewski, który uważa, że to ważny list mieszczący się w społecznym nauczaniu Kościoła. – Biskupi zajęli stanowisko w istotnej sprawie dla przyszłego rozwoju ludzkości – tłumaczy. Zauważa, że teoria gender mówi o dwóch sprawach. Po pierwsze, równych prawach dla kobiet i mężczyzn. – I tu jest pełna zgodność z nauczaniem Kościoła, ale druga sprawa, przed którą Kościół ostrzega, to błąd antropologiczny dotyczący płci, którą można dowolnie wybierać. – Biskupi ostrzegają przed konsekwencjami wprowadzenia tego w życie – uważa szef KAI. Dodaje, że podobne stanowisko już rok wcześniej w tej sprawie przedstawił papież Benedykt XVI, a za nim konferencje biskupów w innych krajach.