We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przewiduje on, że Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu