Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce uzupełnić ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (dalej: ustawa). Pracuje nad projektem jej nowelizacji.

Na prośbę organizacji branżowych oraz producentów zaproponowało, by było wolno stosować oznaczenie „Produkt polski" także do wód mineralnych, źródlanych, stołowych, soli, kwiatów, nasion, bulw i cebulek kwiatowych oraz materiałów siewnych.

W ustawie pojawi się również możliwość oznakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „DobrostanPlus". Dzięki temu konsumenci będą mieli świadomość, że produkty, które kupują, pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu. Rolnicy otrzymają natomiast cenę adekwatną do jakości produktu. Z tego oznakowania będą mogli korzystać tylko rolnicy korzystający z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Nowe przepisy zawierają również zmiany dotyczące Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Od 1 lipca 2020 r. przejęła ona nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, w tym nad sprzedażą za pośrednictwem internetu. Z tego powodu pojawiła się konieczność uzupełnienia ustawy.

Czytaj także:

Żywność pod lepszym nadzorem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Nowe przepisy umożliwiają IJHARS zakup kontrolny w zakładzie żywienia zbiorowego, np. restauracji, a także pobieranie próbek do kontroli oznakowania oraz robienie zdjęć produktom.

W ustawie pojawi się również nowy rozdział regulujący kontrolę sprzedaży na odległość. W tym wypadku inspekcja będzie mogła pobierać próbki oraz anonimowo dokonywać zakupu kontrolowanego w internecie. W tym celu inspektor może się posługiwać nie swoim nazwiskiem i imieniem.

IJHARS będzie mogła również w czasie kontroli korzystać z pomocy policji i podawać do publicznej wiadomości informacje o wynikach.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ