Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 460

Putin nowo podpisanym dokumentem zniósł zakaz przeprowadzania wyborów na obszarach objętych stanem wojennym.

Zmiany legislacyjne umożliwią przeprowadzenie we wrześniu głosowań w nowych regionach Rosji oraz powołanie tam ciał ustawodawczych władzy i organów przedstawicielskich.

Wybory i referenda mogą być przeprowadzane zarówno na całym terytorium, na którym wprowadzono stan wojenny, jak i na jego części.

Stan wojenny obowiązuje od 20 października na terytoriach, które Rosja anektowała w ubiegłym roku na podstawie wyników nielegalnych referendów - w samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republikach Ludowych, w obwodach zaporoskim i chersońskim.