Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 285

"Po uruchomieniu system ten zapewni możliwość całkowitej kontroli nad rekrutami wojskowymi, którzy nie zamieszkują w miejscu rejestracji. Zagwarantuje im to otrzymywanie wezwań nawet w przypadku braku możliwości fizycznego kontaktu - w formie wiadomości SMS, e-maili, wiadomości z portali społecznościowych. Wszyscy będą wówczas zobowiązani do stawienia się w miejscu rejestracji w wyznaczonym terminie" - informuje ukraiński wywiad wojskowy. 

Niemożliwe będzie opuszczenie przez poborowych terytorium Rosji bez specjalnego zezwolenia. Będą mieli ograniczone możliwości korzystania z usług i świadczeń publicznych. W razie potrzeby można zablokować konta bankowe, dostęp do systemów płatniczych, a nawet oszczędności emerytalne. Pracodawcy otrzymają przepisy dotyczące postępowania z osobami unikającymi mobilizacji.

Czytaj więcej

Emmanuel Macron: Putin musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne

Po zakończeniu prac nad systemem zostanie on połączony z innymi bazami danych, w szczególności z MSW (w celu kontroli dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę), systemem Migrant (w celu rejestracji osób chcących zmienić obywatelstwo), policją drogową (w celu kontroli właścicieli i użytkowników pojazdów), a nawet bazą klientów operatorów telefonii komórkowej.

System powinien zostać uruchomiony na początku lutego 2023 roku.

Czytaj więcej

Antony Blinken: Putin wybiera barbarzyńską taktykę spalonej ziemi

Jednocześnie, jak podaje ukraiński wywiad, Rosjanie na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy wprowadzają rejestrację wojskową dla mężczyzn w wieku od 17 do 65 lat. Niezależnie od zgody jednostki, wszyscy domyślnie zostają uznani za "obywateli rosyjskich", którzy podlegają poborowi. Mają zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, z wyjątkiem "ewakuacji" w głąb terytoriów okupowanych.