Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 278

Rosyjskie MSZ poinformowało, że „sesja Dwustronnej Komisji Konsultacyjnej ds. Rosyjsko-Amerykańskiego Układu START, wcześniej zaplanowana w Kairze  na 29 listopada – 6 grudnia, nie odbędzie się we wskazanych terminach”, dodając, że „wydarzenie zostanie przesunięte na późniejszy termin”. Nie podano przyczyny odroczenia rozmów.

Czytaj więcej

Kontrola zbrojeń nuklearnych. Bloomberg: USA i Rosja wracają do rozmów

Z kolei Ambasada USA w Rosji przekazała, że „Rosja jednostronnie przełożyła spotkanie i zaproponowała nowy termin”.

Podczas konsultacji strony planowały przedyskutować wzajemne oczekiwania w ramach tej kluczowej dwustronnej umowy o bezpieczeństwie – przede wszystkim kwestię inspekcji obiektów jądrowych.

W sierpniu Rosja zabroniła amerykańskim inspektorom odwiedzania swoich obiektów, powołując się na ograniczenia wizowe dla Rosjan, które według niej uniemożliwiały im wjazd do USA.

Posiedzenie komisji doradczej – pierwsze od początku rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie – oznaczałoby, że mimo ostrej konfrontacji Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone są gotowe do omówienia kwestii zbrojeń we wspólnym interesie

Spotkanie na temat START (Strategic Arms Reduction Treaty) miało się odbyć w dniach 29 listopada - 6 grudnia w Kairze.  Wcześniej podobne wydarzenia odbywały się w Genewie. Jednak Moskwa nie uważa już Szwajcarii, która przystąpiła do większości zachodnich sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, za państwo neutralne.

Układ START został podpisany przez prezydentów Rosji i USA Dmitrija Miedwiediewa i Baracka Obamę 8 kwietnia 2010 r. w Pradze (i wszedł w życie 5 lutego 2011 r.). Traktat przewiduje, że każda ze stron zredukuje i ograniczy swoją strategiczną broń ofensywną tak, aby siedem lat po jej wejściu w życie (i później) łączna liczba poszczególnych jej elementów nie przekroczyła ustalonej w umowie.

W lutym 2021 r. umowa została przedłużona na kolejne pięć lat. Ostatni raz komisja doradcza, w ramach której należy omawiać różne aspekty wdrażania traktatu, spotkała się osobiście w Genewie w październiku 2021 roku. Zgodnie z umową komisja musi spotykać się dwa razy w roku.

Nowy START przewiduje regularne wzajemne kontrole w bazach ICBM, strategicznych bazach okrętów podwodnych i strategicznych bazach lotniczych, a także w miejscach załadunku, przechowywania, napraw i testów. W latach 2011-2020 strony przeprowadziły 328 takich kontroli. Od 2020 roku – za obopólną zgodą – nie są prowadzone z powodu epidemii koronawirusa.

Latem 2022 r. Waszyngton powiadomił Moskwę o zamiarze wysłania inspektorów do Federacji Rosyjskiej - zdaniem rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Siergieja Riabkowa, „dla kaprysu”, co strona rosyjska uznała za „otwartą prowokację”. Następnie Federacja Rosyjska oficjalnie ogłosiła zawieszenie kontroli w ramach Układu Nowy START. Jednocześnie z wypowiedzi Siergieja Riabkowa wynikało, że jedną z przeszkód do wznowienia kontroli była twarda konfrontacja między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca rosyjskiej inwazji na Ukrainę.