Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 274

Donbas jest w ostatnich tygodniach jedynym odcinkiem frontu na Ukrainie, na którym Rosjanie prowadzą działania ofensywne - głównie w rejonie Bachmutu i Awdijiwki.

Celem działań Rosjan jest dotarcie do administracyjnych granic obwodu donieckiego, który Rosja nielegalnie anektowała.

Brytyjski resort obrony podkreśla, że od września do października większość mocno osłabionych jednostek wojsk powietrzno-desantowych zostało przerzuconych na kontrolowane przez Rosję tereny na zachód od Dniepru, w obwodzie chersońskim, gdzie broniły terenów kontrolowanych przez Rosjan (z których niedawno Rosja się wycofała, oddając m.in. Chersoń).

"Niektóre jednostki powietrzno-desantowe zostały prawdopodobnie wzmocnione przez zmobilizowanych rezerwistów. Chociaż ci źle wyszkoleni żołnierze obniżą elitarne zdolności jednostek powietrzno-desantowych, Rosja prawdopodobnie nadal umieści te jednostki na odcinkach frontu uznawanych za szczególnie ważne" - czytamy w raporcie.

"Potencjalnie operacyjne zadania wojsk powietrzno-desantowych obejmą wsparcie obrony rejonu Kreminnej i Swatowego w obwodzie ługańskim i wzmocnią działania ofensywne w rejonie Bachmutu, w obwodzie donieckim" - uważa brytyjski resort obrony.