Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 211

W ramach częściowej mobilizacji powołane mogą zostać osoby posiadające odpowiednie specjalizacje. Resort obrony Rosji wymieniał m.in. strzelców wyborowych, czołgistów, artylerzystów, kierowców i mechaników.

W ramach prowadzonego poboru nie ma kolejności, a w pierwszej kolejności do armii mają być wcielani Rosjanie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje wojskowe. Dokładna liczba osób ma być określona na podstawie zapotrzebowania tworzonych jednostek.

Czytaj więcej

W Rosji zapowiedziano kolejne protesty przeciw ogłoszonej mobilizacji

W ramach mobilizacji powołani będą zarówno oficerowie, jak i szeregowi oraz podoficerowie.  Zgodnie z przepisami poborowi będą podlegać szeregowcy i podoficerowie do 35. roku życia, młodsi oficerowie do 50. roku życia i starsi oficerowie do 55. roku życia.

Mobilizacja może dotyczyć także kobiet, które mają odpowiednie kwalifikacje, np. medyczne. Podkreślono, że zapotrzebowanie na takie osoby będzie minimalne.

Mobilizacją nie będą objęte osoby, które są zatrudnione w przemyśle obronnym, osoby niezdolne do służby ze względów zdrowotnych, opiekujący się nad członkami rodziny, rodzice czwórki lub więcej dzieci.

Wyłączeni z mobilizacji będą emeryci wojskowi, którzy zostali wykreśleni z rejestru. 

Rosjanie, którzy na stałe mieszkają poza krajem i są wykreśleni z rejestru, nie będą podlegać mobilizacji. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które na krótko opuściły Rosję. Takie osoby, mogą otrzymać powołanie.