30 czerwca Kreml zaproponował rosyjskiej Dumie Państwowej poprawkę do federalnych ustaw o zaopatrzeniu rosyjskich sił zbrojnych, która wprowadziłaby „specjalne środki w sferze gospodarczej” zobowiązujące rosyjskie firmy (niezależnie od własności) do zaopatrywania i wspierania rosyjskich specjalnych operacji wojskowych i antyterrorystycznych.

Nowelizacja zabroniłaby rosyjskim firmom odmawiania przyjmowania państwowych zamówień wspierających specjalne operacje wojskowe oraz umożliwiłaby Kremlowi zmianę umów pracowniczych i warunków pracy, co pozwoliłoby np. na zmuszanie pracowników do pracy w nocy lub podczas świąt federalnych.

Kreml zauważył w opisie nowelizacji, że trwająca specjalna operacja wojskowa na Ukrainie ujawniła niedobory dostaw, w szczególności materiałów potrzebnych do naprawy sprzętu wojskowego, i stwierdził, że rosyjscy urzędnicy muszą „skoncentrować swoje wysiłki na niektórych sektorach gospodarki”.

Prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie mobilizuje rosyjską gospodarkę i przemysł w celu podtrzymania trwającego wysiłku wojennego, ale jeszcze nie podjął równoległych decyzji o mobilizacji rosyjskiej siły roboczej na dużą skalę.