Tym samym łączna pomoc finansowa Banku Światowego dla Ukrainy zwiększyła się do ponad 4 miliardów dolarów.

W wydanym oświadczeniu Bank Światowy podaje, że zatwierdzona właśnie pomoc finansowa opiera się na gwarancjach Wielkiej Brytanii, Holandii, Litwy i Łotwy. Projekt jest także wspierany przez równoległe finansowanie ze strony Włoch oraz wkład z nowego Zbiorowego Funduszu Powierniczego Darczyńców.

Czytaj więcej

Świat ostrzega przed rosnącym ryzykiem głodu

Ukraina podkreśla, że potrzebuje co najmniej 5 mld dolarów miesięcznie, by zachować płynność finansową w związku z tym, że inwazja Rosji z 24 lutego i konieczność stawiania oporu Rosjanom doprowadziła do znacznego ograniczenia w funkcjonowaniu ukraińskiej gospodarki.

Państwa tworzące grupę G-7 zobowiązały się w maju do przekazania Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 9,5 mld dolarów, co zwiększy wysokość ich łącznej, niemilitarnej pomocy dla Ukrainy do blisko 20 mld dolarów.

20 mld

Tyle wynosi łączna, niemilitarna pomoc dla Ukrainy ze strony państw grupy G-7

Bank Światowy pracuje z państwami-darczyńcami, aby wykorzystać różne programy finansowe do wsparcia systemu ochrony zdrowia, edukacji, pomocy socjalnej oraz infrastrukturę krytyczną na Ukrainie.