Operacja, nazwana "Oscar",  będzie prowadzona wspólnie z państwami członkowskimi UE, Eurojustem (Europejską Jednostką Współpracy Sądowej) i Frontexem.

Organy ścigania skoncentrują się również na wspieraniu postępowań karnych prowadzonych przez państwa członkowskie w związku z obchodzeniem sankcji handlowych i gospodarczych nałożonych przez UE.

Oczekuje się, że operacja potrwa co najmniej rok i obejmie szereg odrębnych dochodzeń. W szczególności Europol ułatwi wymianę informacji i danych wywiadowczych między partnerami, scentralizuje i przeanalizuje wszystkie informacje oraz zapewni wsparcie finansowe odpowiednim organom w poszczególnych krajach.

Eurojust zapewni pomoc prawną, a Frontex wzmocni kontrolę osób przekraczających granice zewnętrzne Unii Europejskiej.

W sumie sankcje UE dotyczą już 1091 osób fizycznych i 80 podmiotów prawnych: ich aktywa zostają zamrożone, a obywatelom i firmom UE zabrania się dostarczania im środków finansowych. Ponadto osobom fizycznym zabrania się również wjazdu lub przejazdu przez UE.