Źródła podają, że wstrząsy miały siłę od 6,2 do 6,5 stopni.

Epicentrum znajdowało się w prowincji Hatay, na głębokości ok. 10 km.

Dotknęły ten sam region, który podnosi się po tragicznym trzęsieniu ziemi sprzed dwóch tygodni. Pochłonęło ono życie ponad 47 tysięcy osób i nie jest to ostateczny bilans.