Pożyczki dla eksporterów z gwarancją KUKE

Gwarancje KUKE obniżają o 80 proc. wykorzystanie limitu bankowego przyznanego eksporterowi, co znacząco zwiększa kwotę dostępnego finansowania.

Publikacja: 21.02.2024 03:00

Pożyczki z gwarancją KUKE adresowane są do eksporterów

Pożyczki z gwarancją KUKE adresowane są do eksporterów

Foto: AdobeStock

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wchodząca w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ma w swojej ofercie pożyczkę obrotową i inwestycyjną z gwarancją.

Pożyczka inwestycyjna

Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem dotychczasowej działalności eksportowej lub firmy, planujący oferowanie swoich towarów lub usług na zagranicznych rynkach, mogą otrzymać na ten cel pożyczki inwestycyjne, których spłatę zagwarantuje KUKE. Instrument ten posiada gwarancje skarbu państwa.

– Dodatkowe zabezpieczenie sprawia, że przedsiębiorcy mogą na atrakcyjnych warunkach sfinansować inwestycję, której celem jest zwiększenie lub stworzenie możliwości produkcyjnych towarów przeznaczonych na eksport, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn – tłumaczy Agencja Rozwoju Przemysłu.

Czytaj więcej

KUKE i ukraiński Oszczadbank będą współdziałać na rzecz odbudowy Ukrainy

Pożyczka inwestycyjna z gwarancją KUKE jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy są eksporterami lub realizują kontrakty eksportowe. Za eksportera uznaje się przy tym przedsiębiorcę, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych 3 z 5 ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych stanowi nie mniej niż 20 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży z tych samych okresów.

Firma, która chce uzyskać pożyczkę, musi mieć przy tym przychody powyżej 4 mln zł, dodatnie wyniki za poprzedni rok, prowadzić pełną księgowość i nie może być w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Kwota pożyczki to nie mniej niż 5 mln zł. Gwarancja udzielana jest do pożyczki z okresem spłaty nie dłuższym niż 168 miesięcy (14 lat) i obejmie okres nie dłuższy niż kończący się w dacie spłaty pożyczki. Możliwe jest refinansowanie poniesionych kosztów realizacji inwestycji lub spłata pożyczek i kredytów udzielonych na realizację inwestycji, o ile do momentu udzielenia pożyczki inwestycja nie została ukończona. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału. Oprocentowanie pożyczki wyliczane jest w oparciu o WIBOR 1M i marżę. Jest też prowizja przygotowawcza w wysokości co najmniej 0,2 proc., ale nie ma prowizji za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Wymagany jest też wkład własny na poziomie 20 proc. wartości inwestycji netto. Wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE, indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera. Gwarancja KUKE obejmuje do 80 proc. kwoty pożyczki, natomiast pozostałe materialne zabezpieczenia (hipoteka, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowią minimum 40 proc. kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej.

Czytaj więcej

Pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla firm

Pożyczka obrotowa

Skierowana do eksporterów pożyczka obrotowa z gwarancją płatniczą KUKE realizowana jest w dwóch wariantach. W podejściu limitowym główne kryterium przyznania limitu gwarancyjnego jest spełnione w sytuacji, gdy suma przychodów eksportera ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych stanowi nie mniej niż 20 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży z tych samych okresów. Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie terminowej spłaty pożyczki obrotowej udzielonej eksporterowi.

W ramach indywidualnego podejścia istnieje natomiast możliwość jednoczesnego skorzystania z dwóch wariantów dostępnych gwarancji, czyli gwarancji spłaty pożyczki przeznaczonej na rozwój działalności eksportera, finansowania konkretnego kontraktu eksportowego oraz gwarancji związanej z dostawami pod indywidualny kontrakt eksportowy. Gwarancja spłaty pożyczki udzielana jest tu w ramach umowy indywidualnej.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wchodząca w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ma w swojej ofercie pożyczkę obrotową i inwestycyjną z gwarancją.

Pożyczka inwestycyjna

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Handel
Biden chce uderzyć w Chiny. Wzywa do potrojenia ceł na metale
Handel
Pęka handel Chin z Rosją. Kreml po prośbie w Pekinie
Handel
Drożyzna zmienia gusta konsumentów w Polsce. Cena ma znaczenie
Handel
Polacy pokochali diamenty. Jubilerzy zacierają ręce
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Handel
Koniec z alkoholem na stacjach benzynowych? Premier Tusk rozważa ten pomysł