Notowania Allegro podczas poniedziałkowej sesji spadają. Po południu za akcję trzeba zapłacić 24,3 zł, co oznacza niemal 5-proc. przecenę. Widać też wzmożoną aktywność inwestorów. Wartość obrotu od rana wyniosła już niemal 30 mln zł.

Spółka podała informację w sprawie odpisu dotyczącego utraty wartości przejętych zagranicznych aktywów. Chodzi o Mall Group a.s. i WE|DO CZ. Będzie to odpis o wartości 2,29 mld zł. Allegro podało, że utrata wartości zmniejszy zysk netto grupy w trzecim kwartale 2022 r., natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA ani na osiągnięte przepływy pieniężne.

Allegro podkreśla, że to zdarzenie księgowe nie wpływa na stabilność działalności grupy ani na priorytety biznesowe - w tym na uruchomienie platformy Allegro 3P w Czechach i na innych rynkach na których działa Mall.

Raport za III kwartał 2022 r. trafi na rynek 30 listopada 2022 r. Według pierwotnego harmonogramu miało się to stać 24 listopada.

„ Przesunięcie daty publikacji raportu jest związane z tym, że rada dyrektorów potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji w kwestiach wymagających zarządczego osądu niezbędnego do finalizacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu” – napisano w komunikacie.

Allegro jesienią zeszłego roku ogłosiło przejęcie 100 proc. udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro. Podano, że kwota jest oparta na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro.

Czytaj więcej

Sklepy bardzo liczą na magię Black Friday